Ochrana osobních údajů

Vámi poskytnutá data shromažďujeme pouze pro vyřízení vaší objednávky a pro zkvalitnění našich služeb.

S vašemi údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a Nařízením (EU) 2016/679, a v souladu s našimi Obchodními podmínkami.

Máte právo na Písemné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Údaje můžete měnit a kontrolovat ve vaše uživatelském účtu nebo emailem na info@topsh.cz.

1. Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Top second hand s.r.o., IČO: 05788528 s místem podnikání: Nová 16, České Budějovice, zapsané v obchodním rejstříku vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25729, provádí zpracování vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

Podrobněji v Informace o zpracování osobních údajů

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Tento souhlas se zpracováním vašich osobních údajů dáváte společnosti Top second hand s.r.o., IČO: 05788528 s místem podnikání: Nová 16, České Budějovice, zapsané v obchodním rejstříku vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25729 pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek), správu uživatelského účtu a pro činění jiných marketingových aktivit vůči vaší osobě.

Podrobněji v Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

3. Zabezpečení osobních údajů

Uchováváme a chráníme data před neoprávněnými zásahy, zneužitím či zveřejněním. Vaše údaje jsou v bezpečí na počítačových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu dat.